Menu Zamknij

Mój doradca. Miasto Kraków

Zdjęcia 4 doradczyń z Krakowa

W Krakowie działają aż cztery doradczynie do spraw klimatu i środowiska. Kamila Fordońska, Natalia Gajewska, Agata Świeczka i Beata Kulig-Gołąbek. Starają się dotrzeć z klimatycznym przekazem do każdego mieszkańca, od przedszkolaka do seniora. Łączą także wokół zagadnienia klimatu różnych interesariuszy: mieszkańców, przedsiębiorców, aktywistów itp.

Czym zajmujemy się w swojej pracy?

Jako zespół doradczyń ds. klimatu i środowiska organizujemy spotkania, prelekcje i warsztaty oraz uczestniczymy w wydarzeniach miejskich, by edukować i wciągać mieszkańców we wspólne działania. Wszystko to ma na celu szerzenie rzetelnej wiedzy o zmianie klimatu oraz przeciwdziałaniu skutkom tej zmiany. Docieramy ze swoimi działaniami informacyjno-edukacyjnymi oraz ofertą współpracy do lokalnych przedsiębiorców i korporacji mających siedziby na terenie miasta Krakowa, organizacji pozarządowych, szkół podstawowych i średnich, nauczycieli oraz edukatorów, aktywistów klimatycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także pozostałych mieszkańców.

Co udało nam się zrobić?

W 2023 roku w ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA:

  • Przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza oraz Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej interaktywne zajęcia edukacyjno-informacyjne składające się z teorii, doświadczeń, nauki w formie zabawy, uczące o zmianie klimatu oraz uświadamiające sprawczość jednostki w przeciwdziałaniu skutkom tej zmiany.
  • Nawiązałyśmy z Uniwersytetem Jagiellońskim współpracę, której efektem było przeprowadzenie, zgodnie z naszymi wytycznymi, trzech edycji akcji pn. „Spacer klimatyczny w Ogrodzie Botanicznym UJ”. Oferta edukacyjna była skierowana do mieszkańców Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorów.
  • Opracowałyśmy 4 autorskie filmy edukacyjne z Klimatyczną Przewodniczką, która przekazuje wiele ciekawych informacji o zmianie klimatu, nawykach żywieniowych oraz transportowych oraz wpływie zmiany klimatu na zdrowie.
  • Zorganizowałyśmy we współpracy ze specjalistami oraz praktykami w dziedzinie energetyki konferencję pn. „Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie” i cykl warsztatów, których celem było wspólnie wypracowanie rozwiązań w zakresie energetyki obywatelskiej. Do udziału w projekcie zaproszono mieszkańców Krakowa, administratorów budynków publicznych, spółdzielni i wspólnot oraz przedstawicieli krakowskich firm i organizacji pozarządowych.
  • Policzyłyśmy ślad węglowy stacjonarnego wydarzenia na przykładzie konferencji pn. „Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie”.
  • Przygotowałyśmy samodzielnie oraz we współpracy ze specjalistami ekspertyzy pn.: „Miejska Wyspa Ciepła w Krakowie”, „Inwentaryzacja obszarów szczególnie wrażliwych (MWC) pod zalecenia z błękitno-zielonej infrastruktury”, „Ślad węglowy konferencji” oraz „Krakowska Energetyka Obywatelska”.
  • Przeprowadziłyśmy cykl szkoleń dla nauczycieli, koordynatorów i edukatorów uczących wykorzystania gier fabularnych, jako nowatorskiego i efektywnego narzędzia do edukacji klimatycznej.
  • Przeprowadziłyśmy w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej oraz stacjonarnie w szkołach podstawowych i średnich zajęcia dla uczniów z gier edukacyjnych typu LARP.
  • Wzięłyśmy udział w miejskim projekcie #Ogarniam Życie oraz przeprowadziłyśmy  w ramach tego projektu warsztaty skierowane do młodzieży z klas 7. Ich tematyka proklimatyczna stanowiła tło do pokazania uczestnikom różnego rodzaju inicjatyw w Krakowie, w które może wejść młody człowiek.
  • Zorganizowałyśmy w celach edukacyjnych oraz dla zbadania emocji klimatycznych panujących wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych konkurs plastyczny pn. „Kraków 2050. Pocztówka z przyszłości”, który zakończył się wernisażem nagrodzonych i wyróżnionych prac połączonym z mini debatą klimatyczną z uczestnikami konkursu w rolach prelegentów.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominamy/z czego jesteśmy dumne?

Szczególnie miło wspominamy – i uważamy za bardzo owocną pod względem szerzenia edukacji o zmianie klimatu – akcję „Spacer klimatyczny w Ogrodzie Botanicznym UJ”. Akcja taz uwagi na popularność i bardzo dobrą informację zwrotną miał aż 3 edycje. Spacery zostały przygotowane z myślą o mieszkańcach Krakowa. W pierwszej edycji zaprosiłyśmy do projektu głównie krakowskich seniorów, a dwie kolejne odsłony były skierowane do uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas zajęć tłumaczono m.in., jak zmiana klimatu wpływa na poszczególne gatunki roślin, na przesunięcie okresu ich kwitnienia i kiełkowania w czasie, a także prezentowano fenologiczne przejawy istnienia miejskich wysp ciepła. Dla większości uczestników były to tematy nowe. do tej pory nieidentyfikowane jako wynikające ze zmiany klimatu zjawiska.

Kolejną perełką w naszych działaniach, z której jesteśmy dumne, był konkurs plastyczny „Kraków 2050. Pocztówka z Przyszłości”. Ponad 300 młodych uczestników podzieliło się w formie pocztówek swoją wizją Krakowa w 2050 roku, opartą na konsekwencjach zmiany klimatu i/lub działań zapobiegających jej skutkom. Celem projektu było uwrażliwienie ludzi młodych na działania proklimatyczne, uświadomienie sprawczości i wpływu jednostki na czynności mające na celu zachowanie planety w kondycji umożliwiającej bezpieczne życie na Ziemi w długiej perspektywie czasowej. Zależało nam również na zbadaniu emocji klimatycznych wśród młodych uczestników konkursu, po to by w przyszłości tworzyć projekty informacyjno-edukacyjne nakierowane na konkretne problemy i niepokoje przeżywane przez młode osoby w związku z poczuciem braku perspektyw bezpiecznego życia. Zwieńczeniem konkursu było zorganizowanie uroczystości wręczenia nagród oraz wernisażu zwycięskich i wyróżnionych prac, którą zakończyła debata klimatyczna poprowadzona przez nasz zespół z nagrodzonymi uczniami.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

To już taki etap kryzysu klimatycznego, że każda myśląca i świadoma głowa oraz chętne do pracy ręce potrzebne są do działania, by naszą Ziemię zachować dla siebie i kolejnych pokoleń. Co istotne, nawet małe, ale przemyślane działania pojedynczych osób, wzmocnione dzięki efektowi wielokrotności – mogą stać się początkiem wielkich zmian, bo tego dowodzi historia ludzkości. W związku z powyższym doradcy są potrzebni, ponieważ informują, edukują i szkolą, by naukowa i rzetelna wiedza trafiała do mieszkańców Krakowa, od tych najmłodszych do najstarszych. Wiemy, że wspólnie i każdy z osobna możemy wpływać na losy naszej planety i staramy się przekazywać tę wiedzę.

Jakie działania na rzecz klimatu uważamy za szczególnie istotne?

W działaniach na rzecz klimatu istotne jest ciągłe podnoszenie świadomości oraz przekazywanie rzetelnej wiedzy mieszkańcom Krakowa, zaczynając od tych najmłodszych, a kończąc na najstarszych. Równie ważne jest edukowanie nauczycieli w zakresie narzędzi i metod pracy z uczniami w obszarze edukacji ekologicznej. Kolejną istotną kwestią jest określenie wspólnego celu oraz podejmowanie współpracy pomiędzy miastem, mieszkańcami, a przedsiębiorcami w zakresie działań związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą dla obszarów szczególnie wrażliwych na zmianę klimatu, adaptacji do zmiany klimatu, miejskiej wyspy ciepła oraz tworzenia społeczności energetycznych.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy