Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat limanowski – Anna Galarowicz-Szczesiak

Anna Galarowicz Szczesiak

Lubi angażować mieszkańców swojego powiatu w działania na rzecz klimatu i środowiska. Cieszy się z setek posadzonych wspólnie drzew. Nie ma przy tym wątpliwości, że prawdziwym wyzwaniem dla zachowania klimatu, jaki znamy, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Oto Anna Galarowicz-Szczesiak, doradczyni do spraw klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Dlaczego zostałam doradcą?

Doradcą klimatycznym zostałam, ponieważ czuję chęć i potrzebę działania na rzecz klimatu. Cieszy mnie fakt, że mogę dzielić się swoją wiedzą z mieszkańcami powiatu i uświadamiać im, jak ważną rzeczą jest podjęcie natychmiastowych działań. Sama także staram się wciąż pogłębiać i aktualizować wiedzę, np. poprzez studia podyplomowe z adaptacji do zmian klimatu w krakowskiej AGH.

Jakie są priorytety mojej pracy?

Bardzo dużo czasu w swojej pracy poświęcam na planowanie działań. Zależy mi na tym, aby każde organizowane wydarzenie związane z klimatem miało jak największą liczbę odbiorców, a w efekcie przełożyło się na pracę dążącą do neutralności klimatycznej.

Co udało mi się zrobić?

Od początku pracy w Projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA udało się zrealizować takie zadania jak:

  • spotkanie dla Włodarzy Gmin z terenu Powiatu Limanowskiego w celu zapoznania ich z założeniami Projektu LIFE,
  • porozumienia z gminami o współpracy w ramach realizacji Projektu,
  • spotkanie z ekodoradcami gminnymi  w celu wspólnego dialogu na temat działań dla klimatu i środowiska w Powiecie Limanowskim a szczególnie zaplanowanie akcji #drzewodlaklimatu oraz spotkania z ekodoradcami gminnymi- w poszczególnych gminach w celu omówienia dalszych działań,
  • dwa spotkania z lokalnymi liderami (KGW),
  • prelekcje w szkołach średnich (7)  oraz prelekcje w szkołach  podstawowych (3),
  • kampania edukacyjno-informacyjne: Małopolski Dzień dla Klimatu, ,,Oszczędzaj wodę’’, ,,Włącz oszczędzanie’’,
  • wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację na Edukację Ekologiczną.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Analizując moje dotychczasowe działania, mogę powiedzieć, że mieszkańcy powiatu limanowskiego są nimi zainteresowani i chętnie się w nie angażują. Szczególnie w pamięci utknęła mi kampania edukacyjno-informacyjna, która swój finał miała w kwietniu ubiegłego roku na limanowskim rynku. Odbyła się w trakcie obchodów Małopolskich Dni dla Klimatu i przebiegała pod hasłem #drzewodlaklimatu. W jej organizację zaangażowały się gminy z całego powiatu limanowskiego. Głównym celem kampanii było uświadomienie lokalnej społeczności znaczenia drzew dla klimatu. Wspólnymi siłami udało się nam posadzić blisko 2000 drzew.

Jakie działania na rzecz klimatu  uważam za szczególnie istotne?

Nie ulega wątpliwości, że każde działanie podejmowane na rzecz klimatu w dzisiejszej rzeczywistości klimatycznej jest niezmiernie ważne. Uważam jednak, że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przenikających do atmosfery to zadanie priorytetowe, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy