Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat nowosądecki – Joanna Jasnos

Joanna Jasnos

Dr inż. Joanna Jasnos szerzy wiedzę na temat klimatu w powiecie nowosądeckim. Lubi kontakt z ludźmi, dlatego szczególnie ceni sobie spotkania z pracownikami i mieszkańcami gmin oraz akcje edukacyjne. Służy także swoją wiedzą w przygotowaniu strategicznych dokumentów dla powiatu, dbając, by znalazły się w nich aspekty ekologiczne i klimatyczne.

Dlaczego zostałem doradcą klimatycznym?

Doradcą klimatycznym zostałam po to, by mieszkańcy i samorządowcy powiatu nowosądeckiego mogli dowiedzieć się „co w sprawie klimatu piszczy w trawie”.

Czym zajmuję się w swojej pracy?

Swoją pracę podzieliłabym na kilka obszarów:

  • Edukacja, czyli poszerzanie wiedzy młodzieży i dzieci w szkołach, natomiast dorosłych – na wydarzeniach oraz w mediach.
  • Spotkania z mieszkańcami, lokalnymi liderami, samorządowcami i urzędnikami – „jak człowiek z człowiekiem”. Rozmowy na temat ochrony środowiska i klimatu oraz szukanie sposobów i dróg do działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu.
  • Praca organizacyjna – pomysł, przygotowanie, realizacja.

Czym zajmuję się w swojej pracy?

Przede wszystkim dla mnie samej satysfakcjonujące są spotkania z młodzieżą i dziećmi w atmosferze edukacyjnej. Zorganizowałam m.in. cykl spotkań z młodzieżą „Co ja mam do klimatu?” (III-IV.2022 r.) i kampanię „OZE blisko nas” – warsztaty na temat odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych (XI-XII.2022 r.). Innym ważnym efektem mojej pracy jest szukanie możliwości współpracy z gminami i miastami na rzecz poszerzania świadomości mieszkańców w tematyce klimatycznej, a szczególnie inspirowanie do tego, co my sami możemy zrobić, żeby chronić klimat.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Bardzo cenię sobie spotkania z ludźmi, z którymi szukam współpracy, ponieważ od każdego można się nauczyć czegoś nowego. Myślę tutaj o spotkaniach z samorządowcami w gminach, dyrektorami i nauczycielami w szkołach, które odwiedzam, ale też o spotkaniach z ekodoradcami gminnymi i urzędnikami. To od nich mogę dowiedzieć się, jakie problemy, utrudniające angażowanie się w działania służące np. ochronie powietrza czy klimatu, dotykają mieszkańców gminy/powiatu.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Doradca jest potrzebny, aby mógł rzeczowo odpowiadać na wątpliwości mieszkańców i samorządowców dotyczące kwestii zmiany klimatu. To z nim można konsultować działania na rzecz klimatu – które z nich są najważniejsze lokalnie, które da się realizować już teraz, które są konieczne.

Jakie działania na rzecz klimatu  uważam za szczególnie istotne?

Gdybym miała wymienić 3 najważniejsze według mnie działania dla klimatu, które warto podejmować już teraz u nas, w powiecie, byłyby to:

  • termomodernizacja i zwiększenie efektywności energetycznej budynków – mieszkalnych i użyteczności publicznej;
  • inwestycje w odnawialne źródła energii w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej;
  • dbałość o zielono-błękitną infrastrukturę – więcej zieleni wokół nas: drzewa, krzewy, rośliny, troska o retencję wody w ogrodach, ale i w przestrzeni publicznej.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy