Menu Zamknij

Najdłuższy odwiert geotermalny na świecie powstaje
w małopolskich Szaflarach

Geotermia na Podhalu

To wyjątkowa inwestycja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w roku 2025 w domach mieszkańców gminy Szaflary i Nowego Targu popłynie woda podgrzewana czystą energią ziemi. Wszystko dzięki rekordowemu odwiertowi geotermalnemu, głębokiemu na 7 kilometrów. Dotychczas na świecie dłuższe są tylko niektóre odwierty naftowe.

Cała inwestycja ma kosztować ponad 107 mln. zł. Gmina Szaflary, po wykonaniu niezbędnej dokumentacji i badań geofizycznych, otrzymała całościowe finansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne. Będzie to możliwe, ponieważ geotermia to odnawialne źródło energii, przyjazne dla środowiska i klimatu, a sam odwiert ma również charakter badawczy. Pomoże ustalić wielkość podziemnego zbiornika gorących wód tzw. Niecki Podhalańskiej i potencjał jego dalszego wykorzystania.

– To właśnie w Małopolsce, na Podhalu, w roku 1993 uruchomiona została pierwsza polska instalacja wykorzystująca energię geotermalną. Cieszę się, że teraz powstaje kolejna ambitna inwestycja na światowym poziomie. Zwłaszcza, że będzie ona czerpać z naturalnego bogactwa Podhala – wód geotermalnych – mówi wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Z ciepła wód termalnych będą mogli skorzystać mieszkańcy nie tylko Szaflar, ale także Bańskiej Niżnej, Zaskala i Boru, a dzięki sieci MPEC trafi ono również do odbiorców w Nowym Targu. Przedstawiciele Szaflar podpisali już umowy z wykonawcą jednego z najgłębszych odwiertów geotermalnych na świecie, zapewniony jest także nadzór geologiczny i naukowy nad przedsięwzięciem. Na razie wiadomo, że na głębokości ok. 6 kilometrów geolodzy spodziewają się rezerwuaru wody o temperaturze ok. 180 stopni C.

Energia geotermalna to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w skałach i wypełniających je płynach. Zjawisko to od wieków było wykorzystywane przez człowieka – zbiorniki gorącej wody służyły np. do kąpieli leczniczych, a od kilkudziesięciu lat dostarczają także ciepło i energię elektryczną. Energia wytwarzana w instalacjach geotermalnych jest czysta i przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Więcej o energii geotermalnej można się dowiedzieć z rozmowy z dr. hab. inż. Anną Sowiżdżał z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: https://klimat.ekomalopolska.pl/aktualnosci/trzy-pytania-o-klimat-geotermia-czyli-energia-z-ziemi/

Podobne wpisy