Menu Zamknij

Niedoceniane dobro. Woda tematem Europejskiego Zielonego Tygodnia 2024

Grafika Green Week 2024

Małopolska po raz kolejny włącza się w tzw. EU Green Week – największe wydarzenie o tematyce środowiskowej, ekologicznej oraz związanej z ochroną klimatu w Unii Europejskiej. Wydarzenia potrwają od 3 do 7 czerwca 2024. W programie m.in. lekcje i spotkania lokalne, zajęcia on-line dla uczniów oraz konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego.

Tegoroczna edycja Green Week poświęcona jest kwestiom złączonym z ochroną wód, a także problemom związanym zarówno z ich niedoborem, jak i nadmiarem. Lokalne susze oraz powodzie i powodzie błyskawiczne stanowią istotne wyzwania, przed którymi stoimy. Dlatego też Małopolska skupia się na tematyce wody jako kluczowym elemencie dbałości o nasz klimat i środowisk

mówi Wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Lekcje on-line i spotkania w szkołach

Europejski Zielony Tydzień to okazja do promowania ekologicznych praktyk oraz zwiększania świadomości mieszkańców na temat wyzwań związanych gospodarką wodną. Ograniczony zasób wody w przyrodzie, a także fakt, że jest ona nieodzowna do życia, sprawiają, że gospodarka wodna staje ważnym i pilnym zagadnieniem, także w kontekście zmiany klimatu. Stąd temat tegorocznego Green Week brzmi: W kierunku Europy odpornej na kryzys wodny (Towards a water resilient Europe).

Tej tematyce będą poświęcone zarówno spotkania organizowane przez powiatowych doradców ds. klimatu i środowiska oraz gminnych ekodoradców, jak zajęcia on-line dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowane we współpracy z Kołem Naukowym Hydrogeologii AGH. Transmisje on-line odbędą się wg następującego porządku:

  • poniedziałek 03.06.2024 r. godz. 10:00 „Bez wody nie ma życia, czyli o znaczeniu wody dla człowieka i środowiska” (prowadzenie: Emilia Rumińska)
  • środa 05.06.2024 r. godz. 10:00 „Czy ilość znaczy jakość? Ochrona wód i co możemy dla niej zrobić” (prowadzenie: Karolina Nowak)
  • czwartek 06.06.2024 r. godz. 11:00 „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, czyli o zanieczyszczeniu wód” (prowadzenie: Aleksandra Moździerz, Anna Szczepaniec).

Konferencja z panelem dyskusyjnym

Małopolski Zielony Tydzień zakończy konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Aqua in Futurum: Innowacje i Strategie dla Zrównoważonego Świata Wodnego”. Konferencja odbędzie się w dniu 7 czerwca b.r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zaprosiliśmy do udziału naukowców i praktyków, którzy przybliżą uczestnikom konferencji takie zagadnienia, jak wpływ zmiany klimatu na dostępność wody w różnych sektorach, rozwiązania architektoniczne i planistyczne w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz szeroki wachlarz możliwych do pozyskania dotacji. Nie zabraknie także przedstawicieli samorządów z Małopolski, którzy podzielą się swoimi dobrymi praktykami.

Na konferencję można się zapisać pod linkiem:

Woda ma wpływ na każdy sektor naszego życia

Dbałość o wodę to nie tylko kwestia ekologii, ale także zdrowia, gospodarki i stabilności środowiska. Każdy z nas może wnieść swój wkład w ochronę tego cennego zasobu. Oto pięć powodów, dla których woda jest niezwykle ważna, oraz sposoby, jak możemy dbać o nią na co dzień:

Źródło życia: woda jest niezbędna dla wszystkich form życia na Ziemi. Bez niej rośliny, zwierzęta i ludzie nie mogliby przetrwać.

Zdrowie: spożywanie wystarczającej ilości wody jest kluczowe dla zachowania zdrowia. Pomaga ona w nawadnianiu organizmu, regulacji temperatury ciała, transportowaniu składników odżywczych oraz usuwaniu toksyn.

Ochrona środowiska: woda jest integralną częścią ekosystemów, zapewniając schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Dbając o wodne środowisko, chronimy różnorodność biologiczną i zachowujemy równowagę ekologiczną.

Gospodarka: woda odgrywa kluczową rolę w wielu sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, przemysł czy energetyka. Dbałość o jej jakość i ilość ma istotne znaczenie dla stabilności ekonomicznej.

Zrównoważony rozwój: skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Odpowiednie planowanie oraz ograniczanie zużycia wody pozwala na ochronę dla przyszłych pokoleń.

Odpowiednia gospodarka wodna, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i w domowej codzienności, staje się szczególnie ważna również w kontekście zmiany klimatu. Do jej poważnych skutków należy zachwianie równowagi wodnej w przyrodzie. Także w Małopolskie obserwujemy już długotrwałe susze oraz ich odwrotność – gwałtowne deszcze prowadzące do powodzi i lokalnych podtopień. Na szczęście istnieje wiele prostych sposobów, aby dbać o wodę na co dzień. Możemy oszczędzać wodę podczas mycia się, ograniczać zużycie plastiku, unikać zanieczyszczania wód naturalnych oraz promować świadome korzystanie z zasobów wodnych.

Więcej o wodzie w kontekście zmiany klimatu można przeczytać w wywiadzie z cyklu „Trzy pytania o klimat: Czy bać się suszy, choć pada deszcz:

Tekst powstał w ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy