Menu Zamknij

Nowi specjaliści w zakresie adaptacji do zmian klimatu odebrali dyplomy AGH

Absolwenci studiów i goście w holu AGH

Zdają sobie sprawę z roli błękitno-zielonej infrastruktury, orientują się w specyfice poszczególnych źródeł OZE, potrafią prowadzić skuteczną komunikację. Dzięki projektowi LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii nasz region zyskał 33 nowych ekspertów w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmiany klimatu.

6 marca 2023 r. podczas uroczystości w Akademii Górniczo-Hutniczej absolwenci podyplomowych studiów Adaptacja do zmian klimatu odebrali dyplomy z rąk rektora prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa oraz dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Jacka Matyszkiewicza. Specjalne gratulacje złożył nowym specjalistom wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

Dedykowane studia podyplomowe były odpowiedzią na potrzeby, z jakimi doradcy mierzą się w swojej pracy. Pokładam głęboką nadzieję, że uczestnictwo w studiach  pozwoli na lepsze wykonywanie obowiązków doradców ds. klimatu i środowiska, co w dalszej perspektywie czasu  przełoży się na  osiągnięcie naszych celów określonych  w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Projekcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA

– mówił wicemarszałek Józef Gawron.

Uczestnicy studiów przez dwa semestry, tj. ponad 200 godzin lekcyjnych, otrzymywali wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu, planowania energetycznego, odnawialnych źródeł energii, energooszczędności w budownictwie oraz gospodarki niskoemisyjnej. Poznali działania adaptacyjne, rozwiązania z zakresu zielono–niebieskiej infrastruktury, zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu. Zdobyli także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji społecznej oraz zarządzania projektami. Na koniec obronili prace dyplomowe dotyczące powyższej tematyki.

Edukacja w zakresie adaptacji do zmian klimatu jest niezwykle perspektywiczna. Potwierdzają to różnorodne badania i prognozy na najbliższe lata, które jednoznacznie wskazują, że pracownicy z tego sektora są potrzebni w każdej branży. Zarówno w obszarze polityki klimatycznej, w firmach zajmujących się gospodarką niskoemisyjną czy energooszczędnością w budownictwie. Z każdym kolejnym rokiem coraz uważniej spoglądamy w stronę zmian klimatu i jesteśmy świadomi konieczności adaptacji naszego życia się do tych zmian

powiedział rektor AGH prof. Jerzy Lis. 

Serdeczne gratulacje nowym absolwentom składała także opiekunka kierunku, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Ewa Adamiec.

Pamiętajcie, że praca na rzecz ograniczenia i adaptacji do zmian klimatu to nie sprint, ale długi dystans. Przed Państwem dużo pracy, która nie będzie przynosiła natychmiastowych efektów. Jednak jej waga dla życia naszego i kolejnych pokoleń jest nieoceniona

– mówiła prof. Ewa Adamiec.

Studia zostały zrealizowane działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy