Menu Zamknij

Nowy Europejski Bauhaus – styl życia w zgodzie z lokalną tradycją, kulturą i środowiskiem

NEB jest unikatowym projektem Komisji Europejskiej, którego zadaniem jest włączenie architektury, wzornictwa i ogólnie rozumianej estetyki w inwestycje i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To także inspiracja do stylu życia, pracy, rozwoju instytucji, biznesu oraz całych miast i regionów z uwzględnieniem kontekstu lokalnego i środowiskowego. Przedstawiciele LIFE EKOMAŁOPOLSKA uczestniczyli dziś w konferencji on-line, przedstawiającej założenia i przykłady NEB.

Spotkanie „Czym jest Nowy Europejski Bauhaus”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli, odbyło się 27 listopada 2023 r.

Założenia projektu NEB przedstawił na początku Sebastian Gojdź z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio). O konkretnym projekcie, który uzyskał dofinansowanie i został nominowany do nagrody NEB, opowiedziała Łucja Cieślar, współzałożycielka fundacji SERFENTA. To model rewitalizacji rzemiosła, kładący nacisk nie na powstawanie nowych przedmiotów – jak wiadomo świat cierpi na ich nadprodukcję – lecz na ich rewitalizację, a zarazem doświadczanie rzemiosła, jako sposobu na relaks, poznanie własnych tradycji, integrację społeczną.

Agnieszka Wieczorek z Europejskiej Sieci Regionów na Rzecz Badań i Innowacji ERRIN przypominała m. in. innowacyjne i środowiskowe aspekty NEB, jego związek z Europejskim Zielonym Ładem, a także wymiar finansowy. W tegorocznym konkursie skierowanym do miast w ramach NEB Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansował 80 proc. kosztów wybranych projektów. Aktualne nabory oraz możliwości i wymagania dla projektów w ramach NEB można sprawdzić na stronie projektu:

https://new-european-bauhaus.europa.eu/about/about-initiative_pl?etrans=pl
https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_pl

Renata Jasiołek, kierująca Przedstawicielstwem Województwa Małopolskiego w Brukseli, oraz Paulina Surman, Zastępca Dyrektora Kancelaria Zarządu UMWM, przypomniały o projektach naszego regionu wpisujących się w ideę Nowego Europejskiego Bauhausu. To m.in. działaniaa Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. Reanata Jasiołek przypominała także, że Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli może pomóc z znalezieniu międzynarodowych partnerów do projektów finansowanych z mechanizmów UE.

Uczestnictwo w spotkaniu wpisuje się w działania C5 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespół Klimatu bierze udział w spotkaniu

Podobne wpisy