Menu Zamknij

Nowy nabór wniosków do wsparcia w ramach START

Grafika z logotypem projektu

Projekt pomocy technicznej START (ang. Secretariat Technical Assistance for Regions in Transition) to Inicjatywa UE na rzecz wsparcia regionów węglowych w okresie przejściowym i nieoceniona pomoc we wprowadzaniu mechanizmów sprawiedliwej transformacji energetycznej. Małopolska, jako jeden z 7 regionów w Europie, uczestniczyła w projekcie w latach 2020/2021.

Od 17 października można składać wnioski do nowego naboru. Szczególnie mile widziane są zgłoszenia od mniejszych podmiotów regionalnych, takich jak gminy, ugrupowania gmin i organizacje pożytku publicznego.

Serdecznie zachęcam nasze lokalny samorządy do skorzystania z tej okazji. W Małopolsce dzięki dotychczasowym działaniom w ramach projektu START udało się m.in. opracować profil regionalny Małopolski Zachodniej, rozpocząć rozmowy nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotować 4 interesujące koncepcje projektów, które będą mogły ubiegać się o wsparcie ze środków FST. Wszystkie te działania przyczynią się do polepszenia sytuacji mieszkańców regionów węglowych wobec trudnego wyzwania, jakim jest transformacja energetyczna

– mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

Nabór wniosków do wsparcia w ramach START rozpocznie się 17 października i potrwa do 16 grudnia 2022 r. Wszystkie informacje nt. procesu aplikacyjnego dostępne są na stronie internetowej: START.

Więcej informacji o projekcie START i jego realizacji w Małopolsce można znaleźć w artykule: https://klimat.ekomalopolska.pl/life-ip-ekomalopolska/pomoc-techniczna-start/

Artykuł powstał w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy