Menu Zamknij

O współpracy czesko-słoweńsko-polskiej z LIFE Care4Climate i LIFE COALA

Kobieta przy komuterze

Za nami pierwsze spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy projektami LIFE Care4Climate i LIFE COALA – dla Adaptacji Terenów Pogórniczych.

LIFE IP CARE4CLIMATE to zintegrowany projekt, który zachęca do wdrażania działań na rzecz klimatu, dzięki którym Słowenia osiągnie cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych odpowiednio do roku 2020 i 2030, poprzez podnoszenie świadomości, edukację i szkolenia kluczowych interesariuszy. Projekt koordynowany jest przez Ministerstwo Środowiska, Klimatu i Energii Republiki Słowenii.

Głównym zadaniem projektu LIFE COALA jest natomiast pomyślna realizacja celów Strategii Adaptacji Województwa Morawsko‑Śląskiego do skutków zmiany klimatu. Projekt LIFE COALA tworzy przestrzeń do udanej transformacji i wzrostu odporności klimatycznej regionu. Jednym z partnerów zagranicznych projektu jest Województwo Śląskie (Polska), które obecnie wchodzi w proces adaptacji regionalnej, a które jest  także panerem projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Koordynatorem projektu jest Kraj Morawsko-Śląski, będący jednostką samorządu terytorialnego jednocześnie sprawującą administrację państwową.

Podczas spotkania przedstawione zostały cele projektów, główne działania oraz obszary do dalszej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Klimatu i Energii Republiki Słowenii, Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej, Kraju Morawsko-Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Małopolskiego.

Wydarzenie w ramach działania E4 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy