Menu Zamknij

Platforma wymiany doświadczeń dla Projektów LIFE

W dniach 9-10 lutego 2023 r., przedstawiciele Projektu LIFE z Małopolski wzięli udział w spotkaniu Platform Meeting projektów LIFE, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w województwie świętokrzyskim.

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat trudności związanych z wdrażaniem poszczególnych działań w projektach LIFE. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób – pracowników różnych instytucji realizujących aż 18 polskich projektów LIFE w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej, adaptacji oraz mitygacji do zmian klimatu. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele instytucji nadzorujących prawidłową realizację projektów tj. NEEMO EEIG oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W pierwszym dniu dyskutowano na tematy związane z bieżącą realizacją projektów środowiskowych i klimatycznych, napotykanymi problemami oraz dobrymi praktykami, a także rozliczaniem projektów pod względem formalnym i finansowym. Po zakończonych dyskusjach odbyło się zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, podczas którego zaprezentowano m.in. Nidarium oraz laboratorium, a także obiekty zlokalizowane w pobliżu – wieżę do obserwacji ornitologicznych oraz stację kolejki wąskotorowej.

Drugi dzień uczestnicy spędzili w terenie, gdzie prezentowano efekty realizacji działań projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Była okazja zobaczyć m.in. efekty prac renaturyzacyjnych na obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy oraz prowadzonego na siedliskach łąkowych wypasu krów i koników polskich.

Przedstawiciele Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA wzieli udział w wydarzeniu w ramach Działania E3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy