Menu Zamknij

Podmioty ekonomii społecznej z Małopolski chcą być eko

W dniu 18 października 2023 r., w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-sieciujące poświęcone kwestii włączenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) w proces „zielonej transformacji”. Od maja 2022 r. w Województwie Małopolskim realizowany jest międzynarodowy projekt pn. RESPONDET (Regional Social Economy Policies for Sustainable Community-Driven Environmental Transition), w którym ROPS jest partnerem. Jego głównym efektem było opracowanie „Lokalnego Planu Działań na rzecz zielonej transformacji Małopolski z udziałem podmiotów ekonomii społecznej”, w którym szczególny nacisk został położony na włączanie się PES w społeczności energetycznych oraz inicjatyw gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Podczas spotkania zgromadzonym przedstawicielom PES przedstawione zostały:

  • Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii i wyzwania związane z transformacją Małopolski – Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Zespołu Klimatu Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  • Program w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym dla Małopolski – Paweł Godzina, Zespół ds. Planowania Strategicznego Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  • Krakowska energetyka obywatelska „Możliwości utworzenia społeczności energetycznych w Krakowie” – Kamila Fordońska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Referat Energetyki Urzędu Miasta Krakowa.
  • Lokalnego Planu Działań. Ekonomia społeczna w procesie zielonej transformacji – Michał Góra, p.o. Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn, którą poprowadziła Małgorzata Zawiła, prezes Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn.

Wydarzenie w ramach działania E3 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy