Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – listopad 2021

Inforgrafika z motywami liści jesiennych

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 19 listopada rozpoczęły się studia podyplomowe  dla  doradców ds. klimatu  środowiska i pracowników powiatów, zorganizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
 • 24 listopada w Muzeum Armii Krajowej odbyło się spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska z ekodoradcami projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. Celem  spotkania była  wymiana doświadczeń  i dobrych praktyk,
 • 29 listopada zakończył się cykl warsztatów poświęcony prawnym aspektom tworzenia klastrów energii i społeczności energetycznych,
 • powiat myślenicki podpisał porozumienie z gminami o realizacji Projektu.

DORADCY DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W listopadzie doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 3 wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na łączną kwotę prawie 30 tys. zł.,
 • zorganizowali 6 spotkań z gminami (z powiatu olkuskiego, myślenickiego i limanowskiego) oraz 5 spotkań w powiatach (powiat brzeski, nowotarski i myślenicki), w których uczestniczyło ok. 160 osób. Podczas spotkań rozmawiano o założeniach i celach Projektu, jego promowaniu wśród mieszkańców oraz możliwych formach współpracy w zakresie jego realizacji. Ponadto w powiecie myślenickim podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy starostami, wójtami i burmistrzami, które pomoże w dążeniu do realizacji celów Projektu,
 • zorganizowali 5 spotkań z lokalnymi liderami, m.in.: Ochotniczą Strażą Pożarną, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, Związkiem Pszczelarzy czy dyrekcjami szkół (miasta Kraków, Nowy Sącz, powiaty myślenicki i olkuski), w których uczestniczyło blisko 50 osób,
 • udzielili 639 porad w zakresie CEEB, programów: „Czyste Powietrze”, „Mój prąd”, „Moja woda”, „Agroenergia”, czy „Moje ciepło” oraz dotacji na instalację OZE i wymianę źródła ciepła,
 • wprowadzili 128 źródeł ogrzewania lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB,
 • zweryfikowali 1 dokument strategiczny (Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Sącz na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030),
 • zorganizowali 2 spotkania w szkołach, w których uczestniczyło ok. 70 uczniów (powiat nowotarski). Na spotkaniach przedstawiona została tematyka segregacji odpadów oraz przekazane zostały kosze do segregacji odpadów,
 • podpisano 49 umów z mieszkańcami lub podmiotami gospodarczymi oraz rozliczono 56 umów.
Doradcy ds klimatu w szkole
Edukacja w szkołach w powiecie nowotarskim

DORADCY DLA BIZNESU Z MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • w dniu 24 listopada zorganizowali warsztaty online z zakresu fotowoltaiki dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP. W warsztatach uczestniczyło 28 przedsiębiorców,
 • przeprowadzili 8 konsultacji dla przedsiębiorców, w zakresie: dofinansowania do instalacji PV, wymiany źródeł ogrzewania oraz wsparcia dla rolników – program „Agroenergia”.

CENTRUM KOMPETENCJI

 • 4 listopada wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizowano webinarium poświęcone programowi „Agroenergia”. Przedstawiono zasady naboru, wymagania stawiane potencjalnym beneficjentom oraz rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w raz z zasadami kwalifikowalności kosztów. W webinarium uczestniczyło 118 osób,
 • 15 listopada zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematem webinarium były założenia Europejskiego Paktu Klimatycznego. Podczas spotkania poruszono kwestie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz rynków energetycznych. W spotkaniu udział wzięło 43 przedstawicieli małopolskich powiatów i gmin,
 • 19 listopada doradcy ds. klimatu i środowiska i pracownicy powiatów rozpoczęli studia podyplomowe na kierunku „Adaptacja do zmian klimatu”. Studia podyplomowe zorganizowane zostały przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Potrwają dwa semestry i zakończą się w październiku 2022,
 • W dniu 24 listopada odbyło się kolejne spotkanie w zakresie technicznych i finansowych aspektów realizacji Projektu. Ekodoradcy zatrudnieni w gminach w ramach projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu LIFE. W trakcie spotkania przedstawione zostały także dotychczasowe działania podjęte przez doradców ds. klimatu i środowiska oraz plany na przyszły rok,
 • 29 listopada odbyły się konsultacje indywidualne, w ramach cyklu wykładów eksperckich dotyczących prawnych aspektów utworzenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas spotkania mieli możliwość konsultacji z kancelarią prawną swoich planów dot. utworzenia klastrów energii,
 • W listopadzie Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 2 spotkaniach indywidualnych z Partnerem Projektu Akademią Górniczo-Hutniczą. Rozmawiano o działaniach AGH oraz kwestiach rozliczenia wydatków.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali ponad 760 materiałów edukacyjno-informacyjnych,
 • przygotowali 18 artykułów w Internecie oraz 21  postów  w mediach   społecznościowych  (o zasięgu prawie 20 tysięcy odbiorców),
 • zorganizowano wydarzenie związane z ochroną klimatu: akcję edukacyjno-informacyjną związaną z „Dniem Czystego Powietrza” w powiecie proszowickim,
 • w dniu 15 listopada Miasto Kraków rozpoczęło realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „Zmiany klimatu od podstaw”. Kampania obejmie wszystkie Centra Aktywności Seniora zlokalizowane w Krakowie. W listopadzie odbyły się 2 z ok. 40 planowanych spotkań,
 • W listopadzie w powiecie brzeskim zorganizowano kampanię „Drzewo dla klimatu”. W akcję sadzenia drzew włączyły się szkoły z powiatu, a ok. 1000 uczestników wysłuchało prelekcji o roli drzew w środowisku naturalnym.
 • 17 listopada odbyły się drugie z cyklu zajęć on-line dla uczniów szkół technicznych, zrealizowane przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zajęcia pn. „Zostań klimatycznym bohaterem – podejmij  działania  dla  klimatu  w swoim gospodarstwie domowym!” przeprowadziła Joanna Mieszkowicz – założycielka i prezes fundacji Aeris Futuro. W zajęciach uczestniczyło 13 szkół ponadpodstawowych (ok. 180 uczniów).

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Przedstawiciel UMWM uczestniczył w Just Transition Platform Meeting – Coal Regions Virtual  Week  and  Carbonintensive   Regions.  W trakcie spotkania przedstawione zostały doświadczenia Małopolski dot. procesu transformacji energetycznej.

PROMOCJA PROJEKTU

W listopadzie strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 1,9 tys. odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadla-Klimatu/, https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/,    https://twitter.com/life_malopolska) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do ponad 5,2 tys. odbiorców.

Od listopada zapraszamy również na profil projektu na portalu Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/

Opracowanie powstało jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy