Menu Zamknij

Podsumowanie roku 2022 w Projekcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii

podsumowanie roku

To był rok pełen dużych i małych wyzwań w LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Swoje zadania z energią realizowali zarówno doradcy ds. klimatu, zatrudnieni w 21 powiatach, jak i Partnerzy Projektu.

Wśród najważniejszych osiągnięć roku 2022 wyróżnić można:

  • Podpisanie Karty Misji UE. Małopolska znalazła się tym samym w gronie 150 regionów objętych klimatyczną misją UE.
  • Organizację pierwszych Małopolskich Dni dla Klimatu we współpracy z małopolskimi powiatami. W kwietniu w całej Małopolsce odbywały się lekcje edukacyjne, spotkania z lokalnymi liderami oraz pikniki angażujące mieszkańców. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 60 tys. Małopolan. W ramach akcji #drzewodlaklimatu posadzono 24 tys. drzew. 
  • Realizację pierwszej regionalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Klimat dla pokoleń”. W kampanii zwrócono uwagę na problemy suszy, powodzi  oraz braku śniegu. Przekaz dotarł do ponad 2 mln osób.
  • Przeprowadzenie ponad 50 lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz blisko 80 wydarzeń związanych z ochrona klimatu, które dotarły do ponad 300 tys. mieszkańców.
  • Przeprowadzenie ponad 130 spotkań w szkołach dla prawie 7 000 uczniów oraz zajęć przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, w których każdorazowo uczestniczyło blisko 180 uczniów.
  • Utworzenie platformy współpracy „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu!”, w której uczestniczy ponad 40 przedstawicieli powyższych sektorów.
  • Realizację wydarzeń ekologicznych (pikniki, konkursy, warsztaty dla dzieci) powierzonych organizacjom pozarządowym w ramach Otwartego Konkursu Ofert. W zorganizowanych wydarzeniach udział wzięło ponad 2 500 mieszkańców Małopolski.
  • Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej „Małopolskie wyzwanie 2022: Tydzień dla klimatu”. Akcja dotarła łącznie do blisko 52 tys. użytkowników mediów społecznościowych i otrzymała I miejsce w konkursie „Samorządowy Lider komunikacji i promocji” w kategorii „ekologia”.  

Sprawozdanie z działań Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA w roku 2022:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy