Menu Zamknij

Program Priorytetowy „Agroenergia”

Agroenergia_grafika

Program Priorytetowy „Agroenergia”, którego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym, realizowany jest w dwóch częściach. Część 1) programu dotycząca mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy 10 kW – 50 kW, a także towarzyszących im magazynów energii koordynowana jest przez właściwy dla danego regionu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wykorzystaniu instrumentów finansowych NFOŚiGW. Część 2) Programu „Agroenergia” dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych o mocy do 500kW wraz z instalacjami wytwarzania lub małych elektrowni wodnych o mocy do 500kW z towarzyszącymi magazynami energii. Za wdrażanie tej części programu odpowiedzialny jest NFOŚiGW.

W związku z uruchomieniem od dnia 1 października 2021 r. naboru wniosków do 1. części programu priorytetowego „Agroenergia” wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym. W trakcie webinarium przedstawiony zostanie cel programu, zasady naboru wraz z określeniem wymagań stawianym potencjalnym beneficjentom oraz rodzaje wsparcia możliwe do uzyskania. Szczegółowo określone zostaną również rodzaje przedsięwzięć objęte dofinansowaniem oraz zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów. Prelegentami spotkania będzie Zespół Doradców Energetycznych wraz z przedstawicielami Zespołu Dotacji WFOŚGiW w Krakowie.

Spotkanie w formie on-line odbędzie się w dniu 4 listopada br. o godzinie 11:00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie poniższego formularza:

Istnieje możliwość wcześniejszego zadawania pytań do prelegentów spotkania poprzez formularz dostępny pod linkiem : AGROENERGIA – pytania dla prelegentów – 04.11.2021.docx – Dokumenty Google.

Spotkanie jest organizowane w ramach działań edukacyjnych projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Współorganizatorem webinarium dot. Programu „Agroenergia” jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

Podobne wpisy