Menu Zamknij

Środowiskowe szanse i wyzwania – spotkanie on-line z ekspertami Komisji Europejskiej

Grupa osób przed ekranem w czasie spotkania on-line

Jak wygląda wdrażanie polityki ochrony środowiska w Polsce na tle innych krajów UE? Czy Małopolska ma potencjał do realizacji kolejnych projektów LIFE? Jakie działania na rzecz klimatu i środowiska mogą być finansowane z LIFE oraz innych mechanizmów UE? Zespół LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu uczestniczył w wirtualnym spotkaniu z ekspertami Komisji Europejskiej, podczas którego zostały poruszone m.in. powyższe zagadnienia.

Spotkanie odbyło się 22 listopada 2023 r. i było moderowane przez panią Ewę Krzemień z Centrum Wizyt KE w Brukseli. Wzięli w nim udział doradcy ds. klimatu i środowiska z małopolskich powiatów, ekodoradcy z małopolskich gmin, a także zespoły LIFE EKOMAŁOPOLSKA i LIFE Małopolska.

Na początku Iwona Kroesl-Ząbecka z Dyrekcji Generalna ds. Środowiska (DG ENV) przedstawiła postępy i braki we wdrażaniu polityki ochrony środowiska w Polsce na tle Europy.

Krzysztof Wójcik z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zachęcił do realizacji kolejnych projektów LIFE w Małopolsce, przypominając przy tym terminarz składania wniosków oraz obszary, w jakich mogą być realizowane projekty. Wspomniał także, że LIFE EKOMAŁOPOLSKA jest wzorcowym projektem, wysoko ocenianym zarówno jeśli chodzi o przygotowanie wniosku, jak i jego realizację. Zachęcił do korzystania z tych doświadczeń.

Następnie Paweł Olechnowicz z Dyrekcja Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) omówił pokrótce fakty i mity na temat Polityki Spójności UE, przedstawiając możliwości płynące z nowej perspektywy, w tym Funduszy Europejskich dla Małopolski.

Na koniec Michał Tratkowski z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD) przybliżył kwestie polityki energetycznej Unii Europejskiej w tym małych elektrowni atomowych.

Poznanie bieżących informacji na temat aktualnej polityki klimatycznej, możliwości finansowania działań klimatycznych oraz dobrych przykładów projektów z całej Europy, jest kluczowe do skutecznej realizacji naszego Projektu. Taka wymiana informacji i opinii jest możliwa właśnie dzięki bezpośrednim spotkaniom z przedstawicielami Komisji Europejskiej

– skomentowała Justyna Mazurkiewicz, Kierownik Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA.

Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Przedstawicielstwem Województwa Małopolskiego w Brukseli i odbyło się w ramach działania E4 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy