Menu Zamknij

Stoisko LIFE EKOMAŁOPOLSKA podczas Dnia Wody w AGH

Dzień Wody AGH

22 marca 2023 r. Projekt LIFE EKOMŁOPOLSKA dla Klimatu gościł na seminarium „Zjednoczeni dla wody”, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wody w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Na naszym stoisku mieliśmy okazję do rozmów ze studentami i uczniami szkół średnich na tematy racjonalnej gospodarki wodnej, oszczędzania wody oraz jej gromadzenia. Przypominaliśmy o fakcie, że zmiana klimatu ma i będzie miała wpływ na zasoby wody, ich jakość i dostępność.

Część seminaryjna składała się z serii prezentacji, dotyczących m.in. nowych badań na temat zanieczyszczeń wód, jakości wodny pitnej, znaczenie wody dla życia, a także budowy studni i oczyszczalni ścieków.

Mieliśmy okazję zaprezentować także założenia i działania naszego Projektu.

Realizacja działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy