Menu Zamknij

Doradcy ds. klimatu i środowiska zdobywają nowe umiejętności podczas studiów w AGH

Studenci nowego kierunku w ławkach

Blisko 40 pracowników powiatów i miast na prawach powiatów rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatu. W ciągu roku zdobędą wiedzę m.in. z zakresu polityki klimatycznej, gospodarki niskoemisyjnej czy energooszczędności w budownictwie. Studia prowadzi krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza w ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

Program studiów odpowiada potrzebie czasów, w jakich żyjemy – podkreśla prof. Ewa Adamiec zarządzająca kierunkiem Adaptacja do zmian klimatu w AGH. – Ich absolwentów wyposażymy w konkretną i przydatną wiedzę m.in. na temat odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonego transportu. Nabędą także cennych umiejętności: zarządzania projektami, przygotowywania studium wykonalności, prowadzenia komunikacji społecznej.

Studenci kierunku Adaptacji do zmian klimatu zapoznają się również z regulacjami zwartymi w najważniejszych dokumentach Unii Europejskiej i Polski. To m.in. Europejski Zielony Ład, Polityka Energetyczna Polski do r. 2040 r. oraz Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Kierunek adresowany jest do osób odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę środowiska w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach, a także przedsiębiorców. Pracownicy 18 małopolskich powiatów i 3 miast na prawach powiatów szkolą się w nowych kompetencjach, które będą przekazywać dalej w swoich lokalnych społecznościach.

Program studiów został przygotowany w oparciu o sześć głównych filarów zdefiniowanych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, tj. sektor: energii, budownictwa, transportu, rolnictwa, przemysłu i odpadów, użytkowania gruntów i leśnictwa. Podczas dwóch semestrów studiów doradcy ds. klimatu i środowiska zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności w zakresie:

  • weryfikacji możliwości wdrożenia odpowiedniej technologii OZE w danych warunkach,
  • opłacalności środków efektywności energetycznej, obliczania emisji gazów cieplarnianych oraz bilansu energetycznego,
  • określenia sposobów ograniczenia odpadów i zrównoważonego gospodarowania odpadami, a także możliwości wykorzystania gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • definiowania konkretnych działań krótko- i długoterminowych umożliwiających osiągnięcie celów określonych w Regionalnym Planie Działań ….,
  • przygotowania audytu energetycznego,
  • analizy dokumentacji technicznej,
  • pracy w grupach i komunikacji w mediach społecznościowych itp.

Studia podyplomowe zostały zrealizowane w ramach działania C.5 (Centrum Kompetencji) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy