Menu Zamknij

Szczyt klimatyczny COP26

COP26

W okresie między 31 października a 12 listopada światowi przywódcy spotykają się w Glasgow na szczycie klimatycznym COP26. Gospodarzem tegorocznej konferencji jest Wielka Brytania we współpracy z Włochami.

Pierwsze spotkanie w ramach COP (ang. conference of the parties) „konferencji stron” odbyło się niemal 30 lat temu. Na wniosek ONZ światowi przywódcy zebrali się po raz pierwszy, by wspólnie zająć się problemem zmiany klimatu i podpisać konwekcje klimatyczną zobowiązująca każde z państw do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Od tego czasu sygnatariusze spotykają się co roku celem omówienia postępów i wyzwań związanych z rozwiązaniem kryzysu klimatycznego.

COP26 to 26. spotkanie stron konwencji, w trakcie którego strony dokonują przeglądu swoich zobowiązań w ramach realizacji celu porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowania działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

Jak jednoznacznie wskazuje najnowszy raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) globalne ocieplenie oddziałuje na strukturę opadów, oceany i wiatry we wszystkich regionach świata. W Unii Europejskiej, jak i na całym świecie, wzrasta częstotliwość oraz skala skrajnych zjawisk pogodowych, taki jak fale upałów, powodzie i pożary lasów. Oznacza to, iż niezwykle pilnie należy podjąć działania przeciwko zmianie klimatu – COP26 to dla światowych przywódców szansa wspólnego i szybkiego działania na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur i powstrzymania zmian klimatu.

Obrady i negocjacje trwają. Pierwsze porozumienie podpisane w ramach szczytu COP26 w Glasgow zobowiązuje liderów ponad 100 państw, na terenie których znajduje się aż 85% światowych lasów, do powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 r. Wycinanie drzew przyczynia się do zmian klimatycznych, ponieważ uszczupla lasy, które pochłaniają ok. 30 % całej emisji przyczyniającego się do globalnego ocieplenia dwutlenku węgla.

Wśród krajów, które podpisały się pod deklaracją znalazły się m.in.: Brazylia, Rosja, Kanada, Kolumbia, Chiny, Indonezja i Demokratyczna Republika Konga.

Na szczycie klimatycznym w Glasgow podpisana została również bardzo ważna deklaracja w sprawie redukcji emisji metanu, który według naukowców z IPCC jest odpowiedzialny za tempo ocieplania klimatu. Liderzy ponad 80 krajów podpisali porozumienie Global Methane Pledge, którego głównym punktem jest ograniczenie emisji metanu o 30% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2020. Dokumentu nie zostały podpisane Chiny, Indie i Rosja, czyli kraje wskazywane jako najwięksi emitenci tego gazu, godna zauważenia jest w tej kwestii postawa Brazylii – kraj ponosi sporą odpowiedzialność za globalną emisję metanu i przystąpił w Glasgow do porozumienia.

Za poważny sukces COP26 uznać można zobowiązanie ponad 40 krajów do odejścia od węgla. Wśród sygnatariuszy znalazła się także Polska, dołączając w ten sposób do koalicji 190 krajów i organizacji zobowiązujących się do rezygnacji z węgla. Deklaracja niesie za sobą konieczność powstrzymania się od budowy nowych projektów węglowych oraz wycofania paliw kopalnych do 2030 roku dla krajów rozwiniętych oraz do 2040 roku w przypadku krajów rozwijających się. Przedstawiciele polskiej strony rządowej podpisali deklaracje w dniu 4 listopada 2021 r. Wśród krajów, które również podpisały deklaracje znalazły się m.in. Chile i Wietnam.

Szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow potrwa do 12 listopada 2021 r. Jest on niepowtarzalną szansą na osiągnięcie sukcesu w walce o lepszy klimat, która jest absolutnie niezbędna dla przyszłości Europy i świata.

Podobne wpisy