Menu Zamknij

Szkolenia wdrożeniowe dla doradców ds. klimatu i środowiska

Doradcy ds. klimatu i środowiska

Zakończył się cykl spotkań z doradcami ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w małopolskich powiatach. Celem szkoleń było przekazanie niezbędnej wiedzy dla pracowników zaangażowanych w realizację działań powiatów w projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Ostatnie spotkania miały miejsce w dniach 27 i 29 września br.

Partnerzy Projektu od 1 stycznia br. podejmują działania w ramach realizacji LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W ramach Projektu w powiatach zostali zatrudnieni doradcy ds. klimatu i środowiska. Stanowić będą oni lokalne centra kompetencji, dzięki, którym działania na rzecz klimatu zostaną podjęte na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

W ramach funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim – Centrum Kompetencji, w lipcu, sierpniu i wrześniu zorganizowane zostały cykliczne warsztaty i spotkania dla doradców ds. klimatu i środowiska. Spotkania miały na celu jak najlepsze merytoryczne i techniczne przygotowania doradców do realizacji działań powiatów określonych w Projekcie.  

Celem ostatniego spotkania było omówienie technicznej i finansowej sprawozdawczości z realizacji zadań określonych w Projekcie.

Spotkania zostały zrealizowane w ramach działania C.5 (Centrum Kompetencji) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy