Menu Zamknij

Trwa nabór do START

pomoc techniczna START

W ramach unijnej inicjatywy na rzecz regionów węglowych w okresie transformacji ogłoszono nowe zaproszenie do składania wniosków o pomoc techniczną START. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dla działań związanych ze sprawiedliwą transformacją w regionach górniczych.

Co to jest START?

START zapewnia dostosowane, krótkoterminowe wsparcie dla regionów górniczych w szerokim zakresie tematów związanych z ich transformacją. Wspiera wysiłki na rzecz dekarbonizacji produkcji i wykorzystania energii, dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz rozwoju społecznego w regionach i społecznościach, które są silnie dotknięte odejściem od paliw kopalnych.

START może pomóc w: opracowywaniu strategii, zarządzaniu, konsultacjach z zainteresowanymi stronami i ich zaangażowaniu, spójności i odporności społeczności oraz identyfikacji i ocenie projektów ubiegających się o dofinasowaniu z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pomoc techniczną można wykorzystać do wypełnienia luk w wiedzy lub zdolnościach oraz do uzupełnienia innych instrumentów pomocy technicznej.

Co może zapewnić START?

START zapewnia dostosowane do potrzeb wsparcie, aby pomóc regionom, podregionom i społecznościom lokalnym w osiągnięciu sprawiedliwego odejścia od działalności opartej na paliwach kopalnych.

Aby zapewnić skoordynowane i zintegrowane wsparcie dla regionów START, Sekretariat ściśle współpracuje z odpowiednimi partnerami Komisji Europejskiej, w tym z Dyrekcją Generalną ds. Energii, Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcją Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych, a także z innymi podmiotami udzielającymi wsparcia, takimi jak Bank Światowy.

Nabór wniosków START trwa od 10 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r. (włącznie), a udzielanie wsparcia planowane jest na wiosnę 2024 r. Wniosek aplikacyjny oraz wymagania dostępne są na stronie: Sekretariat ds. Pomocy Technicznej dla Regionów w Okresie Transformacji (START) (europa.eu).

W październiku 2019 r. Małopolska otrzymała do realizacji projekt START, w ramach, którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają w wypracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części regionu. Więcej o projekcie w Małopolsce: https://klimat.ekomalopolska.pl/life-ip-ekomalopolska/pomoc-techniczna-start/.

Podobne wpisy