Menu Zamknij

Trzecie Forum MISJI EU

Spotkanie w ramach Misji UE 2024

Za nami trzecie Forum Misja ds. adaptacji do zmian klimatycznych (ang. EU Mission on Adaptation to Climate Change). Coroczne forum stanowi kluczowy element zarządzania misją UE dotyczącą przystosowania się do zmiany klimatu. Jednoczy także władze krajowe, regionalne i lokalne, przyjaciół misji, instytucje europejskie i organizacje badawcze. Współorganizatorem trzeciego Forum Misyjnego 2024 była Belgijska Prezydencja Rady Unii Europejskiej.

Misja ds. adaptacji do zmiany klimatycznej ma na celu wspieranie regionów, miast i samorządów lokalnych UE w ich wysiłkach na rzecz budowania odporności na skutki zmian klimatycznych.

Podczas pierwszego dnia spotkania mieliśmy okazję uczestniczyć w wizycie terenowej w Dolinie Vesdre (Walonia). Wizytę poprzedziła prezentacja profesora Benjamina Dewalsa (Wydział Inżynierii Miejskiej i Środowiska Uniwersytetu w Liège) na temat powodzi w 2021 r. Zaprezentowane zostały zarówno analiza retrospektywna, jak i refleksje wybiegające w przyszłość. Podkreślono zasadniczą rolę modelowania w opracowywaniu skutecznych polityk w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

W ramach wizyty terenowej zwiedziliśmy zabytkową zaporę La Gileppe. Pierwotnie zaprojektowana została ona pod koniec XIX wieku dla przemysłu tekstylnego w dolinie. Obecnie tama jest symbolem adaptacji w obliczu stale zmieniających się wyzwań klimatycznych.

Forum jest także okazją do podsumowania, zidentyfikowania problemów, wyznaczenia kierunku i wytyczenia ścieżki na przyszłość. Tegoroczne Forum zwróciło również uwagę na regionalne inicjatywy w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i promocje dialogu między uczestnikami Forum.

Podczas drugiego dnia spotkania rozmawialiśmy:

  • W jaki sposób regiony przyspieszają rozwiązania adaptacyjne i jak państwa członkowskie mogą wspierać to przyspieszenie?
  • Jak zintegrować różne źródła finansowania adaptacji (również na podstawie Przeglądu Misji)?
  • Jak dokonać oceny ryzyka i gotowości do podjęcia natychmiastowych działań.

W spotkaniu uczestniczono w ramach działania E3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy