Menu Zamknij

Warsztaty w Polskiej Akademii Umiejętności przybliżyły praktyczne działania miast i gmin w kontekście zmiany klimatu

Warsztaty w ramach Centrum Kompetencji

Nie ma już wątpliwości, że zmiana klimatu będzie odczuwalna coraz mocniej, zwłaszcza w miastach. Dlatego im szybciej i lepiej się do niej przygotujemy, tym łagodniej będziemy odczuwać jej skutki w kolejnych latach i dekadach – mówił podczas otwarcia warsztatów „Adaptacja miast i gmin do zmiany klimatu” zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM Piotr Łyczko. Spotkanie, organizowane w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energy Cities”, zgromadziło licznych przedstawicieli samorządów oraz instytucji związanych z ochroną klimatu i środowiska.

Szkolenie składało się z części prezentacyjnej i warsztatowej. Pierwszą rozpoczęła Agnieszka Wieczorek-Jetha z Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRIN). Przybliżyła m.in. rolę Misji UE „Adaptacja do zmiany klimatu”, zrzeszającej ok. 150 regionów i instytucji, do której w grudniu ubiegłego roku dołączyła Małopolska. Przypomniała także o możliwości korzystania z doświadczeń projektu RESIST. Regiony UE wypracowują w nim pilotażowe metody uodpornienia na zmiany klimatu poprzez innowacje, naukę i technologię. Więcej o RESIST: https://resist-project.eu/

Asumptem do dyskusji i pytań była prezentacja Andrzeja Łazęckiego, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urząd Miasta Krakowa, na temat doświadczeń z opracowywania Miejskiego Planu Adaptacji. Konieczność przygotowania takich planów dla miast powyżej 20 000 mieszkańców przypomniała Barbara Rajkowska z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska. Obowiązek ten wpisany jest do procedowanego obecnie projektu ustawy o zmianie Prawa ochrony środowiska. Więcej informacji na ten temat:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F026237CEBD3DECDC125882B0044F7C4

Prace na rzecz adaptacji do zmian klimatu na poziomie regionalnym przedstawiła Justyna Mazurkiewicz, kierująca projektem LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Mówiła m.in. o Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz jego czterech filarach. To wprowadzenie zagadnienia adaptacji do dokumentów strategicznych województwa, uwzględnienie jej w działaniach zewnętrznych, rozszerzanie bazy wiedzy i współpracy oraz zaangażowanie społeczeństwa i sektora publicznego.

W części warsztatowej uczestnicy spotkania zapoznali się z dobrymi i złymi praktykami w procesie tworzenia strategii i planowania działań adaptacyjnych, pod okiem Tomasza Jeleńskiego z Międzynarodowego Centrum Edukacji Politechniki Krakowskiej. Rozmowę z dr Jeleńskim można przeczytać tutaj https://klimat.ekomalopolska.pl/aktualnosci/czy-miasta-moga-byc-przyjazne-dla-klimatu/

Kreatywnym momentem wydarzenia były warsztaty z projektowania rozwiązań adaptacyjnych opartych na naturze (tzw. NBS) we własnym mieście lub gminie. Prowadziła je Ewa Bursztyn-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wydarzenie wpisuje się w realizację działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy