Menu Zamknij

Wielopoziomowe zarządzanie jako klucz do skutecznych działań na rzecz klimatu

Uczestnicy konferencji oglądają prezentację na rzutniku

Cele i efekty Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii zostały przedstawione podczas spotkania na temat roli wielopoziomowego zarządzania w realizacji działań na rzecz klimatu, organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Konferencja o tej tematyce odbyła się w Warszawie. Brali w niej udział m.in. przedstawiciele Kobize, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Wielopoziomowe zarządzanie (MLG) ma zastosowanie na każdym poziomie: od lokalnego do europejskiego. Wspiera ono i wzmacnia wiele procesów. Przy rozpatrywaniu skali i zakresu rozwiązań złożonego globalnego problemu, jakim jest zmiana klimatu, skuteczne wielopoziomowe zarządzanie pozwala na przyspieszenie opłacalnych i sprzyjających włączeniu społecznemu działań. 

O roli wielopoziomowego zarządzania w planowaniu i realizacji działań na rzecz klimatu dyskutowali w dniu 17 listopada br. w Warszawie przedstawiciele różnych szczebli administracji i organizacji pożytku publicznego oraz samorządów lokalnych.

Wśród najważniejszych punktów spotkania znalazły się m. in. omówienie proponowanych kierunków zmian Polityki energetycznej Polski do roku 2050 oraz aktualizacji Krajowego planu działań dla energii i klimatu do roku 2030, a także prezentacja Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (RAPCE), którego wdrożenie wspiera Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Zadanie zostało realizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy