Menu Zamknij

Wirtualne spotkanie z Komisją Europejską

wizyta KE

16 grudnia 2022 r. powiatowi doradcy ds. klimatu, gminni ekodoradcy oraz przedstawiciele Dyrekcji i pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wzięli udział w wirtualnym spotkaniu z ekspertami Komisji Europejskiej. Na takiej konferencji nie mogło zabraknąć zespołów dwóch realizowanych w Małopolsce Projektów Zintegrowanych:  LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Spotkanie, które prowadziła pani Ewa Krzemień z Centrum Wizyt KE w Brukseli, było okazją do usystematyzowania wiedzy na temat unijnych mechanizmów finansowych, z jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą czerpać środki na działania związane z ochroną klimatu i środowiska. Poruszone zostały m.in. możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z  efektywnością energetyczną, rozwojem OZE, zrównoważonym transportem i zieloną transformacją miast z funduszy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polityki Spójności.

O zasadach pozyskiwania środków na działania samorządów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska z KPO i Polityki Spójności na lata 2021-2027 mówił Przemysław Kalinka, ekspert ds. gospodarczych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Możliwości finansowania działań samorządów w zakresie efektywności energetycznej i sprawiedliwej transformacji przybliżył Paweł Olechnowicz z Dyrekcja Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Sposoby pozyskiwania dopłat do działań samorządów w zakresie ochrony środowiska z Polityki Spójności zaprezentował Wojciech Włodarczyk, ekspert tej samej Dyrekcja Generalnej.

Wartością spotkania było poznanie i omówienie w pytaniach indywidualnych najnowszych zasad interpretacji poszczególnych mechanizmów finansowych UE, wspierających działania i inwestycje na rzecz klimatu i środowiska. Warto nadmienić, że aż 42,7 proc. alokacji KPO dotyczy działań związanych z klimatem.

Wydarzenie odbyło się w ramach Działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy