Menu Zamknij

Wsparcie dla projektów na rzecz klimatu od NFOŚiGW: dwa miesiące na złożenie wniosku

fotowoltaika na tle przyrody

Od 29 listopada b.r. do 2 grudnia 2022 można składać wnioski projektowe w ramach programu Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu. W pierwszym konkursie dofinansowane będą projekty realizowane przez polskie podmioty w kooperacji z partnerami z jednego z państw Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii. W kolejnych etapach wsparcie zostanie rozszerzane m.in. o państwa Partnerstwa Wschodniego.

O dotację działań na rzecz klimatu mogą się starać m.in. organy samorządu terytorialnego, jednostki naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy. Fiszki projektowe należy przesyłać za pomocą generatora Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcia, na które można dostać dofinansowanie NFOŚiGW, mogą mieć charakter transferu wiedzy i doświadczeń, wsparcia inwestycyjnego lub mieszany. Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. projekty z zakresu kształtowania krajowej, regionalnej lub lokalnej polityki klimatycznej, poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej budynków, niskoemisyjnego transportu oraz transformacji regionów węglowych.

Wartość przedsięwzięcia, do którego przysługuje o dofinansowanie, nie powinna przekraczać 2 mln zł dla projektów inwestycyjnych lub mieszanych i nie więcej niż 1 mln zł dla pomocy technicznej.

Szczegółowe informacje oraz link do elektronicznego generatora wniosków w programie Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support): https://www.gov.pl/web/nfosigw/polskie-wsparcie-na-rzecz-klimatu-polish-climate-support

Podobne wpisy