Menu Zamknij

Wsparcie finansowe dla budynków publicznych

konferencja Instrumenty Wsparcia Dla Budynków Publicznych

Jednym z działań projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA jest promowanie budynków neutralnych klimatycznie czyli takich, które w ciągu całego cyklu życia mają zerową emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Razem z ekspertami Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego opracowaliśmy kompendium wiedzy w zakresie dojścia do neutralności klimatycznej na przykładzie obiektów już istniejących – szkoły oraz budynku zabytkowego. Przedstawione w podręcznikach przedsięwzięcia termomodernizacyjne pozwolą na zminimalizowane zapotrzebowania energetycznego tych budynków, przez co staną się one bardziej przyjazne środowisku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Instrumenty wsparcia dla budynków sektora publicznego, która odbędzie się dnia 7 czerwca br. o godzinie 10:00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków).

W trakcie konferencji szczegółowo przedstawione zostaną ww. koncepcje budynków neutralnych dla klimatu. Omówimy także dostępne instrumenty wsparcia finansowego, dostępne dla obiektów sektora publicznego na realizacje przedsięwzięć modernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną budynków. W trakcie konferencji przedstawione zostaną instrumenty dostępne zarówno na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, jak i krajowym.

Konferencja odbędzie się zgodnie z poniższą agendą:

10:00 – 10:05 Rozpoczęcie spotkania Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
10:05 – 11:00 BUDYNKI PUBLICZNE PRZYJAZNE DLA KLIMATU Szkoła neutralna dla klimatuBudynek użyteczności publicznej o zerowym zużyciu energii Małgorzata Fedorczuk-Cisak, Przemysław Markiewicz-Zachorski – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
11:00 – 11:20 Projekt „Modernizacji energetycznej wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”- przykłady realizacji Agnieszka Różańska- Skrzyńska, Aleksandra Synowska – Biuro Inwestycji Strategicznych UMWM
11:20 – 11:50 Wsparcie NFOŚiGW dla sektora publicznego (w tym FEniKŚ) Marcin Jamiołkowski – Kierownik Zespołu Koordynacji Źródeł Finansowania, NFOŚiGW
11:50 – 12:10 Wsparcie WFOŚiGW dla sektora publicznego
Paweł Korczak – Doradca energetyczny WFOŚiGW w Krakowie
12:10 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski Katarzyna Jasińska – Departament Rozwoju Regionu UMWM
13:15 – 13:30 Preferencyjna „Pożyczka na rewitalizację” ze środków RPO WM 2014-2020 wsparciem MARR S.A. dla sektora publicznego Rafał Wdowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych, MARR S.A.
13:30 – 14:00 Jak zmniejszyć zużycie ciepła w budynkach publicznych ? – przykłady rozwiązań Katarzyna Sordyl, Michał Bryndza – TechSterowniki
14:00 – 14:30 OZE w budynkach publicznych – przykłady rozwiązań Mikołaj Teper, Monika Świetlak – Kołton
14:30 – 14:35 Zakończenie spotkania
* Agenda może ulec modyfikacji.

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta. 

Wydarzenie jest organizowane w ramach działania C5 – Centrum Kompetencji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy