Menu Zamknij

Wsparcie finansowe dla społeczności energetycznych – spotkanie z ekspertem MRiT

Spotkanie z Panem M. Jaczewskim - MRiT

W dniu 26 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Panem Marcinem Jaczewskim, pełniącym obowiązki Naczelnika Wydziału Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Webinarium poświęcone zostało instrumentom wsparcia zaplanowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy, na które mogą liczyć interesariusze dla powoływania klastrów energii, spółdzielni energetycznych oraz innych społeczności energetycznych. Pan Marcin Jaczewski zaprezentował trzy rodzaje wsparcia przewidziane w ramach programu: wsparcie przedinwestycyjne, wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie horyzontalne.

Dla każdego z rodzajów wsparcia poruszone zostały kwestie budżetu programu, liczby podmiotów lub społeczności energetycznych, które będą mogły skorzystać z wsparcia finansowego, wysokość wsparcia oraz kwestia naborów wniosków o dofinansowanie, szczegółowo omówione zostały kwestie odbiorców – beneficjentów programu, formy wsparcia, kierunki finansowania oraz proces oceny wniosków.

Materiał ze spotkania został umieszczony na naszym kanale YT:

Spotkaniu przyświecała idea zaprezentowania instrumentów wsparcia finansowego potencjalnym interesariuszom dążących do założenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych, które przewidziane zostały w ramach Krajowego Planu Odbudowy, będącego w kompetencjach Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działań projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Podobne wpisy