Menu Zamknij

Zapisy na konferencję „Aqua in Futurum: Innowacje i Strategie dla Zrównoważonego Świata Wodnego”

Grafika na konferencję o wodzie

Zapisy na konferencję zostały zakończone.

Agenda konferencji

10:00-10:15ROZPOCZĘCIE WYDARZENIA Powitanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego
10:15-11:30Część I Susze, powodzie, brak wody
Jak zmiana klimatu wpływa na dostępność wody
  – prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko AGH /UNESCO
Rozwiązanie i dobre praktyki w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Bogumiła Krystek-Kucewicz, IRMiR
Wpływ zmiany klimatu na samorząd – Grzegorz Horwacik, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Lokalny system wczesnego ostrzegania hydrologicznego – Mateusz Murzyn, doradca ds. klimatu i środowiska, Starostwo Powiatowe w Myślenicach
11:30-12:30Część II Rozwiązania i dobre praktyki w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury  – dr arch. Patrycja Haupt, Politechnika Krakowska
Rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) w obiektach wielkopowierzchniowych  – senior architect Marta Łapińska, LIFE ARCHICLIMA
„Miasto gąbka” – rozwiązania dla miast odpornych na skutki zmiany klimatu – dr. arch. Tomasz Jeleński, urbanista, Politechnika Krakowska
12:30-12:45PRZERWA KAWOWA
12:45-13:45Część III   Finansowania rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Mariusz Sałęga, doradca energetyczny WFOŚIGW
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 –  Magdalena Łasak-Strutyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu UMWM
Małopolska Deszczówka – Anna Szczęch, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM
13:45-14:00Część IV System monitorowania i ostrzegania przed powodziami błyskawicznymi FLOPRES
– Romana Toft, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
~14:00ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA

Podobne wpisy