Menu Zamknij

Zazieleniaj z nami! – dobre praktyki w zakresie sadzenia drzew

Zazieleniaj z nami - 15/02/2022

Jak dobrać gatunki drzew i krzewów do konkretnej lokalizacji? Skąd się dowiedzieć, z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia? Jakie błędy popełnia się najczęściej przy sadzeniu drzew? Między innymi takie zagadnienia zostały poruszone podczas wykładu eksperckiego (online) pt. „Zazieleniaj z nami! – dobre praktyki w zakresie sadzenia drzew” 15 lutego 2022 r. Wzięli w nim udział doradcy ds. klimatu i środowiska, realizujący działania projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Prelegentami spotkania byli Pan Marek Piątkowski – prezes Fundacji Aeris Futuro, pełniący funkcję koordynatora akcji CZAS NA LAS oraz Pan Bartłomiej Oleszko – konsultant ds. sozologii fundacji Aeris Futuro. W trakcie wykładu eksperci podzielili się swoim bogatym doświadczenie związanym z koordynacja akcji CZAS NA LAS, której celem jest skuteczne przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie na terenie całego kraju.

Spotkania zorganizowane zostało w ramach działania C.5: Centrum kompetencji celem przedstawienia zagadnień związanych z procesem zalesiania, w tym pozyskiwaniem sadzonek, gruntów, kontrolą warunków nasadzeń, a także przeprowadzaniem towarzyszących temu kampanii informacyjno-edukacyjnych. Pozyskana podczas niego wiedza posłuży m.in. przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnej #drzewodlaklimatu, realizowanej w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

Wykład ekspercki odbył się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • O fundacji Aeris Futuro, program CZAS NA LAS
  • Działania formalne związane z nasadzeniami: znalezienie terenu, znalezienie inwestorów, tworzenie umów o współpracy
  • Planowanie nasadzeń: gleba, światło, optimum ekologiczne, dobór gatunkowy drzew
  • Proces nasadzania: działania wstępne, metody realizowania nasadzeń

Podobne wpisy