Menu Zamknij

Gospodarka wodna – współpraca samorządu, biznesu, nauki i społeczeństwa

Konferencja Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu

Niebieskie złoto – to coraz częściej używany synonim wody. Wiemy już, że nie jest ona niewyczerpalnym surowcem, a od naszych dzisiejszych wyborów zależy jej dostępność w całkiem niedalekiej przyszłości. Dlatego to właśnie gospodarka wodna była tematem kolejnego spotkania z cyklu Urząd – Biznes – Nauka – Społeczeństwo – dla lepszego klimatu, realizowanego w ramach Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii.

Zmiana klimatu ma negatywny wpływ na zasoby wodne, a tym samym na gospodarkę wodną. Fale upałów i susze, zmniejszanie pokrywy śnieżnej oraz gwałtowne ulewy i powodzie błyskawiczne – to niewątpliwie jedne z większych wyzwań, z którymi przychodzi się nam mierzyć. Dlatego to właśnie gospodarka wodna był punktem wyjścia dla dyskusji o wyzwaniach i wąskich gardłach w tym zakresie. Podczas spotkania po raz kolejny podjęto próbę współpracy na różnych poziomach samorządu, przemysłu, nauki i społeczeństwa, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań.  

Zasoby wodne są jednymi z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu. Konieczne jest zatem magazynowanie wody, poprzez zatrzymywanie jej w obiegu. Województwo małopolskie od kilku już lat podejmuje działania w celu zapobiegania suszy i jej skutkom. To program „Małopolska deszczówka”, który pozwala gminom pozyskać dotacje na zakup, montaż lub modernizację istniejących instalacji do gromadzenia wody deszczowej przy obiektach użyteczności publicznej

– podkreśla Józef Gawron, wicemarszałek województwa.

Kolejne z cyklu spotkań odbyło się w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, a jego uczestnicy mogli posłuchać następujących prelekcji:

  • „Błękitno–zielona infrastruktura w mieście zrównoważonym – dobre przykłady z różnych miast Europy (Tomasz Jeleński, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej),
  • „Retencja na obszarach aglomeracyjnych i wiejskich. Wyzwania i przykłady rozwiązań” (Piotr Zymon – kierownik Działu Ewidencji i Uzgodnień Klimat-Energia-Gospodarka Wodna),
  • „Możliwości retencyjne rzek” (Karol Plesiński, Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie),
  • „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowaniu inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” (Anna Fijas, kierownik projektu, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”).

Rozmowę na temat racjonalnego gospodarowania wodą z jedną z uczestniczek konferencji, Anną Fijas, można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Wydarzenie „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo – dla lepszego klimatu” jest organizowane cyklicznie w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla klimatu. Jego celem jest stworzenie platformy do współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, instytucjami badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem biznesu. Kolejne, ostatnie już w tym roku, spotkanie z cyklu UBNS odbędzie się 7 listopada.

Spotkanie odbyło się w ramach działań C5 oraz E3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy