Menu Zamknij

Jak wprowadzać zapisy o ochronie klimatu do lokalnych dokumentów strategicznych

Kolaż OZE

W ramach realizacji projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu przygotowane zostało opracowanie pt. „Lokalna polityka klimatyczna – poradnik dla gmin i powiatów”. Podręcznik dostępny będzie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Małopolsce. Jego założenia zostały omówione na specjalnym spotkaniu z zespołem autorskim publikacji.

Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego – np. gmin i powiatów – opisuje ich kompetencje w zakresie ochrony klimatu, przedstawia także podstawowe zagadnienia związane z globalnym ociepleniem. Przede wszystkim jednak proponuje szeroki wachlarz przykładów dobrych praktyk zarówno z Polski, jak i z Europy.

Przed przekazaniem w ręce przedstawicieli JST podręcznika, zorganizowane zostało spotkanie z autorem opracowania, panem Wojciechem Szymalskim z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Aby ułatwić uczestnictwo wszystkim zainteresowany, odbyło się ono w formule online w dniu 14.11.2022. Przedstawiciele gmin i powiatów mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami poradnika oraz zadać pytania jednemu z autorów opracowania.

Spotkanie i podręcznik zostały zrealizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy