Menu Zamknij

Pierwsze spotkanie wspólnoty praktyków w zakresie Misji UE „Adaptacja do zmian klimatu”

obrady

26 stycznia 2023 roku przedstawiciele UMWM uczestniczyli w pierwszym spotkaniu dotyczącym Misji UE „Adaptacja do zmian klimatu”. Małopolska dołączyła do Misji UE w grudniu 2022 roku. Podczas spotkania w Brukseli przedstawiona została oferta dla regionów i kluczowe etapy Misji UE, a także możliwości dostępu do danych klimatycznych na potrzeby działań adaptacyjnych.

Celem Misji UE jest przede wszystkim wsparcie co najmniej 150 regionów i społeczności w przyspieszeniu ich dążenia do osiągnięcia odporności na zmianę klimatu. Udział w spotkaniu pozwolił na zwiększenie sieci kontaktów, służącej rozwojowi polityki regionalnej i lokalnej oraz podzielenie się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi regionami w Europie. Misje UE przyczynią się również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów zrównoważonego rozwoju.

W czasie spotkania poruszone zostały następujące tematy: propozycje dla regionów i poszczególne etapy Misji, kilka przykładowych projektów działających w ramach Misji (np. CLIMAAX, PEERS, AGORA), dostęp do danych klimatycznych na potrzeby działań adaptacyjnych, pozyskiwanie funduszy oraz zwiększenie zaangażowania obywateli w działania na rzecz klimatu. Część spotkania przeprowadzona została w formie warsztatów.

Więcej informacji nt. Misji UE „Adaptacja do zmian klimatu”.

Misja UE „Adaptacja do zmian klimatu” wpisuje się w założenia realizowanego przez Województwo małopolskie od stycznia 2021 r. Projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W ramach Projektu zostały przewidziane m.in. takie działania jak: zwiększanie powierzchni zielonych, zagospodarowanie wody deszczowej, zwrócenie uwagi na konieczność retencji wód, czy przygotowanie koncepcji zielono-błękitnej infrastruktury.

Artykuł powstał w ramach działania E4 Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy