Menu Zamknij

Podsumowanie – grudzień 2023

Podsumowanie Grudzien

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Przedstawiciele projektu uczestniczyli w  Krajowym Forum Miejskim (KFM), które stanowi platformę do debaty różnych interesariuszy oraz aktywistów miejskich na temat prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej. Podczas spotkania Kierownik Projektu uczestniczył w panelu dyskusyjnym i obradach okrągłego stołu zorganizowanych w ramach projektu CapaCITIES. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi platformę współpracy dla przedstawicieli szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego do zaprezentowania swoich inicjatyw. 

W grudniu zakończyła się druga odsłona kampanii „Klimat dla pokoleń”. Jej zadaniem było zwrócenie uwagi na fakt, że każdy z nas na co dzień może podejmować różne działania na rzecz klimatu od drobnych nawyków po przemyślanie inwestycje. Kampania składała się m.in. z reklamy na 300 paczkomatach i w 300 bankomatach, 800 spotów radiowych, 14 reklam w popularnych portalach internetowych i takiej samej liczby w mediach społecznościowych, a także spotów emitowanych w 5 kinach, komunikacji publicznej w Krakowie i Kolejach Małopolskich.

W dniach 12 i 14 grudnia odbyły się wizyty zarządczo-doradcze w powiatach, tarnowskim, brzeskim i bocheńskim oraz w mieście Tarnów. Celem spotkań była rozmowa z doradcami ds. klimatu i środowiska oraz przedstawicielami Starostw nt. postępów w realizacji działań Projektu. 

Z pełnym podsumowaniem działań Projektu można zapoznać się poniżej

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”
(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy