Menu Zamknij

WYTYCZNE DLA INSTALACJI OZE – aktualizacja

Podstawowe_wytyczne_do_określenia_wymogów_technicznych_opracowanie

Mając na uwadze koncepcję zrównoważonego rozwoju, proces dekarbonizacji gospodarki oraz realizację polityki klimatycznej konieczne jest określenie i wprowadzenie efektywnych wytycznych w zakresie wykorzystania ekologicznych źródeł energii oraz izolacyjności cieplnej budynków. Koncepcje budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych bazujących na wykorzystaniu urządzeń odnawialnych źródeł energii mają znaczenie na minimalizację kosztów użytkowania poszczególnych pomieszczeń. Zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych, korzystne jest przeprowadzenie termomodernizacji oraz inwestowanie w urządzenia OZE nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w przestrzeniach wykorzystywanych na potrzeby przedsiębiorstw oraz budynków użyteczności publicznej.

Podstawowe wytyczne do określenia wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE

Wychodząc naprzeciw trudnościom oraz wyznawaniom dla samorządów związanym z określeniem parametrów technicznych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach inwestycji ze środków własnych oraz funduszy zewnętrznych, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zlecił przygotowanie opracowania pt. „Podstawowe wytyczne do określenia wymogów technicznych i eksploatacyjnych dla instalacji OZE”. W opracowaniu uwzględnione zostały m. in. rekomendacje techniczne do inwestycji w pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły na pellet oraz przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Wytyczne opracowali specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), firmą Solgen Sp z.o.o. oraz EgoTerm.

Niniejszy produkt powstał jako aktualizacja pierwotnego opracowania z 2018 r. oraz zawiera uhierarchizowane zapisy, jakie powinny się znaleźć w opisach przedmiotu zamówienia w zakresie specyfikacji technicznej urządzeń. Wszystkie wymagania opisano przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji i jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W opracowaniu zaktualizowano informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń w oparciu o nowe technologie dostępne na rynku oraz rozwinięto je o nowe zagadnienia w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Prawidłowe określenie wymogów technicznych instalacji lub przedsięwzięć termomodernizacyjnych na etapie fazy projektowo-przygotowawczej jest kluczowe dla efektywnej i uzasadnionej realizacji planowanych inwestycji.

Pełna wersja opracowania jest do pobrania w załączniku poniżej.

Dokument powstał jako realizacja działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla
Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze
środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy