Menu Zamknij

Co zrobiliśmy w LIFE EKOMAŁOPOLSKA w 2023?

To był rok pełen dużych i małych wyzwań w LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Wśród najważniejszych osiągnięć Projektu w 2023 r. roku wyróżnić można:

 • przeprowadzenie drugiej odsłony kampanii „Klimat dla pokoleń”, której celem było wskazanie konkretnych rozwiązań, które każdy mieszkaniec Małopolski może zastosować w swoim gospodarskie domowym (termomodernizacja budynku, montaż OZE, oszczędność wody i energii, itp.).
 • organizacja II Małopolskich Dni dla Klimatu. Łącznie w wydarzeniach wzięło udział ponad 20 tys. osób. Posadzono blisko 22 tys. drzew,
 • organizacja 2 wizyt studyjnych dla doradców ds. klimatu i środowiska oraz przedstawiciel samorządów z Małopolski Zachodniej, których celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
 • prezentacja działań projektu na największej konferencji klimatycznej w Europie The European Climate Stocktake,
 • opracowanie Koncepcji szkoły neutralnej dla klimatu oraz Koncepcji budynku zabytkowego neutralnego dla klimatu. Koncepcje posłużą do przygotowania opisów osi priorytetowych Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021 – 2027,
 • realizację wydarzeń ekologicznych (pikniki, konkursy, warsztaty dla dzieci) powierzonych 5 organizacjom pozarządowym w ramach Otwartego Konkursu Ofert. W zorganizowanych wydarzeniach udział wzięło ponad 2,5 tys. mieszkańców Małopolski,
 • przeprowadzenie 34 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, które dotarły do prawie 282 tys. Małopolan, 156 spotkań w szkołach średnich, w których uczestniczyło blisko 6 tys. osób, 76 wydarzeniach związanych z ochroną klimatu, w których udział wzięło ponad 26 tys. osób,
 • organizacja 3 zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pod hasłem „Zostań klimatycznym bohaterem!. W zajęciach uczestniczyło ponad 400 uczniów,
 • organizacja 6 spotkań warsztatowych i szkoleń dla przedstawicieli gmin i powiatów, 3 konferencji tematycznych oraz wirtualnego spotkania z KE, 6 spotkań dla doradców ds. klimatu i środowiska oraz 16 spotkań z partnerami Projekt,
 • przygotowano 7 Ekoporadników, które są skierowane do różnych grup społecznych i zawodowych,
 • złożenie wniosku na pomoc techniczną MIP4Adapt oraz„LIFE DREAM CITIES – Designing and Realiza-tion of Exemplary Adaptation among Medium sized CITIES – Malopolska ready for adaptation”.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy