Menu Zamknij

Dążenie do zeroemisyjności budynków – dzięki LIFE EKOMAŁOPOLSKA to już się dzieje!

Konferencja w MLP

Ponad 120 osób, przedstawicieli m.in. samorządów i jednostek samorządowych Małopolski, uczestniczyło w konferencji Instrumenty wsparcia dla budynków sektora publicznego, zorganizowanej w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii.Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2023 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i było odpowiedzią na duże zainteresowanie tematyką oszczędności energii w budynkach publicznych.

Konferencję w imieniu wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona otworzył Piotr Łyczko, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM. Ważnym punktem programu było przedstawienie koncepcji szkoły i budynku zabytkowego neutralnych dla klimatu. Koncepcje opracowano w ramach LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA przez ekspertów Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem dr. inż. Małgorzaty Fedorczak-Cisak i prof. Przemysława Markiewicza-Zachorskiego. Omówienie projektów było poprzedzone krótkim przypomnieniem polskich i unijnych norm dotyczących zeroemisyjności i neutralności klimatycznej budynków użyteczności publicznej.

Naukowcy położyli nacisk na fakt, że pierwszy krok uzyskania efektywności energetycznej to maksymalne ograniczenie strat ciepła i energii w budynku, a zatem jego szczelność powietrzna, ocieplone nie tylko ściany zewnętrzne i dach, ale także stropy i podłogi. Następnie Żaneta Cebula z MCBE przybliżyła konkretne działania adaptacyjne, możliwe do zastosowania w szkołach – i innych budynkach – neutralnych dla klimatu. Podkreśliła wiodącą rolę zielono-błękitnej infrastruktury, w tym zwłaszcza zagospodarowanie wody deszczowej i wody szarej. Jako dobre przykłady został podane także zielone dachy i fasady, które nie tylko  neutralizują oddziaływanie budynku na klimat i środowisko, ale także, zwłaszcza w przypadku budynków szkolnych, mają znaczący aspekt edukacyjny. Kolejny prelegent, prezes Fundacji Aeris Futuro Marek Piątkowski, opowiedział o możliwości zbilansowania CO2 emitowanego przez analizowany budynek poprzez sadzenie drzew. Natomiast studenci architektury z Politechniki Krakowskiej zaprezentowali projekty zmian w zielonej infrastrukturze wokół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który stał się podstawą dla projektu neutralnego dla klimatu budynku zabytkowego.

Co ważne oba projekty – zeroemisyjnej szkoły oraz budynku zabytkowego – zostały przygotowane tak, aby ich wytyczne można było wdrażać w życie w konkretnych obiektach w Małopolsce. Ponadto sposób opracowania kolejnych etapów dążenia do zeroemisyjności – od wielopoziomowej  termomodernizacji, przez wymianę źródeł ciepła i energii, po zagospodarowanie najbliżej okolicy – pozwolą rozłożyć inwestycję na etapy realne do przeprowadzenia np. ze względów finansowych.

W kolejnym panelu uczestnicy konferencji zapoznali się  właśnie z możliwymi źródłami sfinansowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej różnego rodzaju obiektów. Aspekty związane z inwestycjami dla klimatu i efektywności energetycznej spośród 11 priorytetów Funduszy Europejskich dla Małopolski (FEM) 2021-27 przybliżyła Katarzyna Jasińska z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWM. Zwróciła uwagę zwłaszcza na Priorytet 2 „Fundusze Europejskie dla Środowiska” oraz Priorytet 8 „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej”. Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/fundusze-europejskie-dla-malopolski-20212027-prrogram-zatwierdzony

O możliwych źródłach finansowania dla sektora publicznego, w tym programie FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) 2021-2027, opowiadał Marcin Jamiołkowski, Kierownik Zespołu Koordynacji Źródeł Finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na ten temat: https://www.feniks.gov.pl/.

Natomiast możliwości skorzystania z dofinansowania na poziomie regionalnym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawił Paweł Korczak – doradca energetyczny WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/

W ostatniej, praktycznej części konferencji uczestnicy analizowali konkretne sposoby zmniejszenia rachunków za energię oraz doboru efektywnych Źródeł Odnawialnej Energii w budynkach sektora publicznego. Dobrymi praktykami dzielili się Michał Bryndza (TECH Sterowniki) oraz Mikołaj Teper (Kołton).

Prezentacje przedstawione podczas spotkania:

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działania C5 – Centrum Kompetencji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy